Massebrev

Rimelig og effektivt direkte til mottakeren

I ett bestemt fylke er det 400 foretak som er i akkurat din målgruppe.

Hvordan når du disse med ditt tilbud?

Tenk deg at det er 17.000 foretak i et fylke, og 500 av disse er i din målgruppe. Da kan du lage en liten flyer og sende denne til alle de 17.000 foretakene i fylket, men det er svært kostbart, og budskapet blir veldig begrenset på bare en flyer. Men sender du brev kun til de 500 relevante mottakerne, med utfyllende informasjon om dine produkter og tjenester, er kostnaden langt mindre og effekten mye større. Adresser: Har du ikke egne adresser, skaffer vi adresser til ditt ønskede segment, med telefonliste til oppfølgingen.

Massebrev, gjerne kalt Direct Mail, er både målrettet,
kostnads- og resultateffektivt!

Direct Mail med utsending av brev, tilbud og reklame som massepost for kunder.

Haukland Grafisk ta hånd om hele DM-produksjonen:

  • Design
  • Trykk
  • Adressering
  • Konvoluttering
  • Levering til Posten

Ønsker du å minne dine kunder om  dine gode produkter og tjenester, da er et personlig brev den beste måten å presentere seg på.

Du kan gjerne forfatte teksten selv, eller vi kan gjøre det i samarbeid.

En typisk brev produsert av Haukland Grafisk er:

  • Et godt designet brev og konvolutt, samt eventuelt vedlegg
  • En selgende tekst med personlig henvendelse
  • Effektivt adressert og pakket i konvolutter
  • Levert til Posten til avtalt tid.
Direct Mail utføres av Haukland Grafisk mer effektivt og i store opplag fra 200 eksemplarer og opp til flere titalls tusen.

Vi gjør hele
jobben for deg!

Rimelig og effektivt!

Sterkt reduserte portokostnader

Ved utsendelse av mer enn 200 konvolutter som massebrev, er det store besparelser i forhold til vanlig porto.

Ved utsendelser av adressert informasjon eller reklame, er ofte portoen den største enkeltkostnaden. Ved å sende ut din reklame eller informasjon som massebrev, reduseres denne kostnaden betydelig.

Konvolutten kan inneholde opp til tre deler. For eksempel; ett tosidig brev i A4, ett reklameark/brosjyre i A4, samt en flyer i A5 (eller A4). I alt tre innstikk i konvolutten.

For å sende massebrev, må ordren bestå av minst 200 brev. Oppad er det ingen begrensninger på antall.

Haukland Grafisk besørger også innlevering til Posten og forskuttering av porto.

▹▹▹   KONTAKT  ◃◃◃

Direct Mail utføres av Haukland Grafisk mer effektivt og i store opplag fra 200 eksemplarer og opp til flere titalls tusen.
Direct Mail med utsending av brev, tilbud og reklame som massepost for kunder.
Direct Mail med utsending av brev, tilbud og reklame som massepost for kunder.
Direct Mail utføres av Haukland Grafisk mer effektivt og i store opplag fra 200 eksemplarer og opp til flere titalls tusen.
Direct Mail med utsending av brev, tilbud og reklame som massepost for kunder.
Direct Mail utføres av Haukland Grafisk mer effektivt og i store opplag fra 200 eksemplarer og opp til flere titalls tusen.